2e BERAP 2019

Organisatie-ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

Ambitie

Voor de organisatie is de volgende ambitie geformuleerd.

Wij verbinden visie, doelen en kernwaarden in alles wat we doen. Ons DNA, dit zijn wij, zo doen we dat in Meierijstad. Dit werken we langs de volgende lijnen uit.

Wij zijn de samenleving
In alles wat wij doen staan de burgers, bedrijven en instellingen van Meierijstad centraal. Wij kennen geen binnen of buiten en wij werken mét in plaats van vóór de samenleving. Wij handelen vanuit de visie 2025.

Wij zijn aandeelhouder
Wij zijn ervan overtuigd dat je het beste tot je recht komt wanneer je verbonden bent met de waarden van de organisatie. Dat is wanneer je zelf waarde toevoegt als professional, als eigenaar, als ondernemer en als regisseur. Wij zijn even divers als het brede scala aan bedrijven en inwoners. Wij geloven dan ook in gelijkwaardigheid in plaats van gelijkheid en werken daarom vanuit de talenten van de mensen. Wij dagen je uit.

Wij zijn de beste
…in elkaar versterken;
…in het benutten van talenten;
…in een mix van professionals, specialisten en generalisten;
…in samenwerken, leren en experimenten;
…in samen creatieve en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 en 2019 wordt met diverse activiteiten aan de ontwikkeling van de organisatie gewerkt waarbij de organisatiefilosofie leidend is.
De programmalijn Organisatieontwikkeling richt zich in 2019 op het ontwikkelen van de ‘Meierijstadse manier van werken’. Dit doen we onder andere door het verder uitwerken van de kernwaarden in houding en gedrag, het trainen van medewerkers in elkaar aanspreken op gemaakte afspraken en activiteiten die een bijdrage leveren aan het van buiten naar binnen denken.

In 2019 continueren we het project ‘Klare taal’. De meest gebruikte brieven zijn gescreend en de eerste trainingen zijn gegeven. In 2019 vindt een vervolg op de trainingen plaats. Inmiddels is besloten dat deze training onderdeel is van het verplichte opleidingsprogramma van de gemeente.

Toelichting bestuursrapportage

In de afgelopen periode hebben de kernwaarden klantgericht en vertrouwen centraal gestaan in verschillende activiteiten voor de organisatie waaronder de week van klantgericht (dienstverlening) en de jaarlijkse organisatiedag. de trainingen klare taal brieven en e-mails en elkaar aanspreken op gemaakte afspraken zijn goed bezocht door medewerkers. Deze trainingen lopen door in 2019. Alles loopt volgens planning.

ga terug