2e BERAP 2019

Innovatie

Innovatie

Ambitie

In Meierijstad kennen we geen standaard. We pakken opgaven en uitdagingen aan door ze steeds op een andere manier te bekijken. Innovatie is nooit af. Als organisatie blijven we leren, experimenteren en ontwikkelen. Er is altijd een “B” om naar toe te werken.
We creëren een denk- en werkwijze waarbij integraal samen werken aan oplossingen centraal staat en het maken van fouten mag, als we ervan leren. Iedereen heeft een innovatieve kant en het is onze ambitie om de vernieuwingskracht naar boven te halen.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 is een groep medewerkers opgeleid tot Ynnovator. Zij worden vanaf najaar 2018 ingezet op verschillende vraagstukken. In 2019 voeren we de leergang Ynnovate voor opdrachtgevers uit. Beide opleidingen dragen bij aan de vernieuwingskracht bij medewerkers.

In 2018 zijn we gestart met het burgerinnovatiefonds. We evalueren begin 2019 de pilotfase van het burgerinnovatiefonds. Op basis van de evaluatie beoordelen we in 2019 nieuwe initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn gericht op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie in Meierijstad.

We vervolgen in 2019 het creëren van een werkomgeving waarbij leren en experimenteren wordt gewaardeerd. Inwoners van Meierijstad moedigen wij aan om samen met de gemeente te komen tot vernieuwingen.

Toelichting bestuursrapportage

Leergang Ynnovate voor opdrachtgevers is in 2019 gestart. Afronding van de leergang is 2e helft 2019. De evaluatie van het burgerinnovatiefonds heeft ertoe geleid dat er gesprekken hebben plaatsgevonden met ConsultingKids, organisatie die leerlingen van basisscholen betrekt bij (volwassen)vraagstukken. 2e helft 2019 gaan zij in samenwerking met leerlingen groep 8 van 3 basisscholen uit Meierijstad aan de slag met de bekendheid van het burgerinnovatiefonds.
Het creëren van een werkomgeving waarbij leren en experimenteren wordt gewaardeerd is onder andere ook vanuit de leergang Ynnovate voor opdrachtgevers gestimuleerd. Ook de Ynnovators die de procesbegeleiding bij oppakken van vraagstukken begeleiden, leggen de nadruk op leren en experimenteren. Alles loopt volgens planning.

ga terug