2e BERAP 2019

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage over 2019 aan. Jaarlijks stellen wij twee tussentijdse rapportages op, waarbij de 1e vooral een financiële afwijkingenrapportage is.

Wij informeren u in deze 2e bestuursrapportage over de voortgang van de activiteiten 2019 uit de programmabegroting 2019 ("Wat gaan we daarvoor doen") over de eerste helft van 2019.

Nieuw in deze rapportage is het onderdeel grote projecten en investeringen. Bij grote projecten geven wij u  zoals afgesproken op compacte wijze inzicht in de voortgang en risico's van benoemde grote projecten. Met deze aanvulling zetten we weer een stapje vooruit om u in de P&C documenten informatie te bieden ter ondersteuning van uw kaderstellende en controlerende rol.

Binnenkort is de 2e bestuursrapportage 2019 ook als website te zien. We informeren u over het tijdstip via de griffie.

ga terug