2e BERAP 2019

Participatie

Participatie

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de verenigingen, communities, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

Begroting 2019

In 2018 is gestart met het traject “Participeren en leren”. Eén van de onderdelen is een onderzoek dat vanaf september 2018 wordt uitgevoerd door bureau Beerenschot en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2019 worden de tussenresultaten verwacht en eind 2019 wordt het onderzoek afgerond. Samen met de raad en de samenleving willen we participatie in Meierijstad verder ontwikkelen.

Toelichting bestuursrapportage

In de eerste helft 2019 hebben voor het onderzoek van Berenschot bijeenkomsten plaatsgevonden met enkele medewerkers uit de organisatie, casehouders, college en een afvaardiging van de gemeenteraad. In de 2e helft 2019 wordt de rapportage van Berenschot verwacht. Voor de startgesprekken over (beleids)participatie heeft de agendacommissie een keuze gemaakt in onderwerpen. 2e helft 2019 vinden de eerste startgesprekken plaats. Alles loopt volgens planning.

ga terug